Hydrogeologist

Open date Close date
01/04/2017 01/25/2017
 1. Хайлт хэсэг нь зөвхөн вэбээс хайхгүй байна. Жнь: William гэж хайхад дээд хэсэгт нь 2 өөр юм гарч ирээд байсныг харуулсан!!
 2. Header хэсгийн Contractors-д харилцагчдын мэдээлэл 2 эгнээгээр нийт 10 байна.
 3. Слайд дээр нэг зураг байгаа үед сум арилах
 4. Админ хуудсанд хэрэглэгчийн эрх нэмэхэд Овог нэр, өөрийн нэр солигдсоныг засах. Мөн Email гэснийг Хэрэглэгчийн нэр болгон засах
 5. Дараах хэрэглэгчийн эрхийн бүлэг байна.
 • Super admin – бүх мэдээллийг update хийх эрхтэй байна
 • News admin -  мэдээ оруулах, засах, устгах эрхтэй байна
 • Menu admin – цэсүүдийн мэдээллийг оруулах, устгах, засварлах эрхтэй хэрэглэгчид энэ бүлэгт хамаарна.
 • HR admin- шинэ ажлын байрны мэдээлэл оруулах, устгах, засварлах эрхтэй байна
 1. Хамтрагч байгууллагууд хадгалахад өмнөх мэдээллээ дараад байна. Орсон байгууллагын мэдээллийг засварлах гэдгээрээ орж засна.
 2. Мэдээ хэсэгт сүүлийн болон онцлох мэдээгээр орсон 5 мэдээ солигддог байна. Онцлох мэдээ оруулах боломжтой болгох
 3. Зургийн галерейд дэд бүлэг галерей оруулах боломжтой байх
 4. FAQ ажиллахгүй байна
 5. Header хэсэгт Тайлан оруулах /ажиллахгүй байна/