Мэдээ, мэдээлэл

Water Stewardship Award

Олон улсын Санхүүгийн Корпориациас манай Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК-гийн Усны нөөцийг хамгаалах, инноваци, менежментийн сурталчилгаа дээр үндэслэн "Усны менежментийн шилдэг олон нийтэд хүрч ажиллагч"-ийн шагналыг олголоо.  

Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК нь Монгол Улсад уул уурхайн чиглэлээр Сайн дурын кодекс журамд гарын үсэг зурсан байдаг бөгөөд сүүлийн 3 жилийн турш усны хэмнэлт болон ус дахин ашиглалтын талаар мэдээллэж ирсэн.  

Бидэнтэй хамтарч ажилладаг компаниуд болон нийт ажилчиддаа энэхүү төсөлд сэтгэл зүрхээ оролцуулан ажиллаж байдагт талархал илэрхийлье.

 

Зураг. 1 Экологийн удирдагч Сарантуяа Билл Колвинд шагналын цомыг Улаанбаатар дахь төв оффисын харуулав.